Ако защитени с авторско право произведения са включени в мои постове в Интернет автоматично от платформи на социални медии, нося ли отговорност за това и това съставлява ли нарушение на авторски права? Ами ако аз предоставя линк към тях или ги вградя в моя собствен уебсайт или блог?

Ако защитено произведение бъде включено автоматично от социална медийна платформа в поста на потребител на база на предварително зададени от социалната медийна платформа настройки, от потребителя не следва да се търси отговорност за нарушение на авторски права. Ако обаче това се случи на база ръчни настройки, зависещи от волята на потребителя, от него  може да се търси отговорност. В случай, че потребителят предоставя линкинг или фрейминг на произведения в своя собствен сайт или блог към произведения, които вече са били съобщени на публиката от правоносителя на друг уебсайт, потребителят не следва да носи отговорност.

Заглавие от: https://avtorskiprava.com/

Източник информация и безплатно разглеждане: https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/web/observatory/faqs-on-copyright-bg#2