Когато съм създал произведение и искам да го ъплоудна онлайн, общите условия на много сайтове предвиждат прехвърляне на моите авторски права в полза на сайта. Това означава ли, че аз ще загубя всички мои права върху произведението за в бъдеще?

Предоставянето на съгласие за използване на авторско произведение на сайт за ъплоуд, по дефиниция не води до загуба на авторските права. Зависи от конкретните общи услoвия, но в повечето случаи сайтовете изискват отстъпване на неизключителна лицензия, за да могат да използват произведението само за целите на сайта. В този случай авторът си запазва правото да разрешава и на други сайтове да използват произведението срещу възнаграждение. Само когато авторът отстъпва правата си на изключителна основа, той повече няма право сам да използва произведението или да разрешава използването му от трети страни за срока на лицензията .

Image by Picography from Pixabay

Заглавие от: https://avtorskiprava.com/

Източник информация и безплатно разглеждане: https://euipo.europa.eu/ohimportal/bg/web/observatory/faqs-on-copyright-bg#2