Вашите права

Когато създавате оригинално литературно, научно или художествено произведение, като стихотворение, статия, филм, песен или скулптура, то е защитено с авторско право. Никой освен вас няма право да представя произведението публично или да го възпроизвежда.

В страните от ЕС авторското право защитава интелектуалната собственост до 70 години след смъртта на автора. Ако произведението е със съвместно авторство,. до 70 години след смъртта на последния жив автор,

Извън ЕС, във всяка от страните, подписали Бернската конвенция, срокът на защитата на авторското право може да е различен, но той е поне 50 години след смъртта на автора.

Ако искате да докажете съществуването на вашето произведение в определен момент, регистрацията може да ви бъде от полза.

Как да получите закрила авторското право

Ако създадете литературно, научно или художествено произведение, вие автоматично имате закрила на авторското право, която започва от момента на създаване на произведението, така че не е необходимо да минавате през официална процедура.

Въпреки това може да ви се наложи да уведомите други хора, че вие сте автор на това произведение. Можете да добавите бележка за авторското право към произведението си – като текста „всички права са запазени“ или символа © – заедно с годината, в която произведението е създадено.

Заглавие от: https://avtorskiprava.com/

Източник информация и безплатно разглеждане:

https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/copyright/index_bg.htm