Определение: 

Артист-изпълнител е лицето което, представя, пее, танцува, рецитира, играе, дирижира, коментира, озвучава роли или изпълнява по друг начин произведения, Цирков и вариатетен номер, номер с кукли или фолклорна творба

Признаци на артист-изпълнител:

– той е физическо лице

– артист-изпълнителят черпи своята творческа интерпретация, довежда произведенията, обект на авторско право до знанието на публиката. Артист-изпълнителят е второто или трето звено във веригата – произведения на литературата, науката или изкуството

– артист-изпълнител може да представи пред публика и фолклорна творба, която не е обект на авторско-правна закрила

– режисьора и диригента на произведения в областа на авторското право са носители на сродни на авторските права

Image by Vishnu R


Заглавие от: https://avtorskiprava.com/


Източник информация и безплатно разглеждане: http://lekciiunss.com/%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0/