Артиста-изпълнител и упражняваните от него правомощия като правна фигура и прочие действие се отличават със следните специфики:

1) когато артиста-изпълнител не е едно физическо лице, а колектив от изпълнители (хор, оркестър, група), колектива дава писмено разрешение за използването на техните записи

Солистът и диригента дават писмено разрешение отделно. При посочването на изпълнителите обичайно се посочва името на групата, колектива, хора, солистите, диригента

2) името на артистичната група се регистрира по строг определен нормативен ред в Министерството на културата и се вписва в регистъра на артистичните групи

3) името на артистичната група задължително се регистрира на кирилица, при желание може и на латиница

4) регистрирано вече наименованието на група НЕ МОЖЕ да се използва от друга артистична група

5) правото на наименованието на група се закриля,д окато тя съществува и 10 години след прекратяване на дейността й. Срокът започва да тече от 1.01. на следващата година.

Специфични положения на филмовите артисти:

1) артисти изпълняващи главни роли имат право да искат % от приходите при използване на произведението или част от него с рекламна цел

2) артисти изпълняващи главни роли имат право  да искат посочване на името, псевдонима по начин, недвусмислещо доказващи участието им в главната роля

3) артисти изпълняващи главни роли имат право  да имат % от приходи от използването филмовото произведение, непридвидено в първоначалния договор

4)артисти в областта на филмовата индустрия дават специално разрешение за изпълнявани от тях роли на същия език

Правата на артиста изпълнителят са с продължителност 50 години

Image by Pexels

Заглавие от: https://avtorskiprava.com/

Източник информация и безплатно разглеждане: http://lekciiunss.com/%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0/