Регистрацията на вашите произведения улеснява проследяването на тяхното използване и гарантира справедливото и навременно разпределяне на приходите, които те генерират.
Веднъж регистриран в базата данни на Музикаутор и ако сте член на сдружението, информацията за Вашия репертоар се изпраща към международните бази данни. По този начин чуждестранните дружества получават данни кои са авторите на използваните български песни в съответната държава и съответно изплащат възнагражденията в Музикаутор.
В случай че Вашето произведение е било използвано и отчетено от ползвателя като заглавие, но не е регистрирано, т.е. Музикаутор не разполага с информация за неговите автори, за него се разпределят пари, които се пазят в дружеството пет години. Ако в рамките на този срок произведението бъде идентифицирано (регистрирано), дължимите суми се изплащат на съответните правоносители веднага.

Информация за такива произведения можете да намерите в списъка с неидентифициран репертоар, който се намира на интернет страницата на Музикаутор.

Списък с неидентифициран репертоар

Photo by Prince Abid

Заглавие от: https://avtorskiprava.com/

Източник информация и безплатно разглеждане: https://www.musicautor.org/bg/p/author-rights/qna-authors