Какво означава “да отстъпя правата си”?

Това означава, че тези организации упражняват правата върху произведенията вместо мен, за да ми спестят усилия, ако желая това. Правата върху произведенията си остават мои, това е причината да ми се полагат и възнаграждения. Организациите за колективно управление неслучайно се наричат така – те само управляват правата от името на своите членове, без да стават техни притежатели.

Кои права им отстъпвам?

Мога да ги видя в договора, който сключвам с “Музикаутор”. Основните са:

– публичното изпълнение на произведението ми;

– излъчването му по радио и телевизия;

– записването на произведението;

– възпроизвеждането и разпространението му;

– използването му с рекламна цел.

Ако желая, мога изрично да запазя някое от посочените права за себе си. Всеки ползвател, който иска да ползва произведението ми по някой от посочените начини, е длъжен да сключи договор с “Музикаутор”, иначе извършва нарушение. Като автор на произведението имам право на възнаграждение за него (или за част от него в зависимост дали има съавтори или сродни права), а “Музикаутор” право на отчисления за това, че управлява правата ми.

Photo by Mimi Thian

Заглавие от: https://avtorskiprava.com/

Източник информация и безплатно разглеждане: https://pravatami.bg/23877