Сродни права – кои са те?

Особеност на музикалните произведения е, че често пъти освен автора и други лица имат права върху дадено произведение (т.нар. ‘’сродни права’’). За да популяризирам своята песен, решавам да я запиша в звукозаписно студио, което намирам чрез услугите на продуцент. Продуцентът е този, който организира записа на произведението. Той може да е собственик на студиото или само посредник, но важното е, че с осъществяването на записа той придобива собствени сродни на нашите права върху него. А какво става, ако не мога да пея, но съм автор на текста/композитор? Ще имам нужда от изпълнител, който да осъществи записа (законът използва понятието артист-изпълнител). Тези лица също придобиват сродни самостоятелни права върху изпълнението на нашата песен.

Важно е да знам, че участието на тези лица не е задължително! Стига да искам, мога сам да съм композитор, текстописец, продуцент и артист-изпълнител, законът ми дава пълна свобода в това отношение и от мен самия зависи каква роля ще имам.

Photo by Troy T

Заглавие от: https://avtorskiprava.com/

Източник информация и безплатно разглеждане: http://www.bamp-bg.org/index.php/bg/pages/publichno-izpulnenie