Когато музикално произведение достига до неопределен брой, широк кръг лица, чрез представянето му на публично място, използването се нарича „публично изпълнение“. Всеки, който иска да възпроизведе и разпространи в обществото защитено произведение, следва да встъпи в договор с автора или правоносителя. В резултат на този договор, наречен лицензионен, авторът или правоносителят получава възнаграждение за своето авторско право.

В този смисъл, ползватели са всички търговски обекти – хотели, заведения за хранене и развлечения, магазини, ателиета за услуги, спортни съоръжения, изложби, транспортни възли и т.н. Публично изпълнение се осъществява на всяко едно публично място, което се озвучава, т.е. произведенията стигат до неограничен кръг лица. Публично изпълнение се осъществява и при провеждане на концерти, фестивали и всякакъв вид публични прояви с използване на музика, като ревюта, паради, рекламни акции, празници и други подобни.

Публично изпълнение се осъществява и при кинопрожекции, по отношение на музикалното съдържание във филмите. В този смисъл всички лица организиращи кинопрожекции, независимо дали те са в обособени кина или на всяко друго място са ползватели.

Съгласно Закона за авторско право (ЗАПСП), уреждането на правата за публично изпълнение на музика е задължително, независимо от източника на музика в конкретното място: ефирна, кабелна, цифрова, сателитна телевизия, интернет, радио, компютър, озвучителна аудио и/или видео уредба, специално създадена фонова музика или програма и др. Всеки обект, където звучи музика, извършва публично изпълнение на музикални записи (аудио и/или видеозаписи) и съгласно разпоредбите на ЗАПСП е необходимо да сключи договор за това със съответните дружества за колективно управление на права. За територията на Република България това са ПРОФОН* за сродни права и МУЗИКАУТОР** – за авторски права. Тези договорни взаимоотношения определят правото на всички ангажирани в музикалния и творчески процес да получат справедлива оценка и признание, както  и полагаемото им се  възнаграждение за техния труд.

Photo by Sandra Seitamaa

Заглавие от: https://avtorskiprava.com/

Източник информация и безплатно разглеждане: http://www.bamp-bg.org/index.php/bg/pages/publichno-izpulnenie