Цифровизацията на телевизионно радиоразпръскване в България

Съгласно План Женева 2006 г. за нуждите на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване се използват честоти в III, IV и V телевизионни обхвата. За Република България бе осигурен радиочестотен ресурс с възможност за изграждане на 10 мрежи за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване с национално покритие, 31 мрежи с регионално покритие и 26 мрежи с регионално покритие за територията на градовете София, Пловдив и Варна. Определени бяха от СЕМ 20 оператора, които да излъчват цифрово 27 телевизионни програми. Първият конкурс за цифрова телевизия беше проведен още през 2001 г. за района на гр. София. В изпълнение на закона и предвиденото в План 2008 през 2009 г. и 2010 г. бяха организирани, проведени и приключени три конкурсни процедури. Вследствие на тях бяха издадени три разрешения за ползване на радиочестотен спектър за общо шест мрежи с национален обхват – две мрежи за радиоразпръскване на програми на търговски телевизионни оператори и една мрежа за радиоразпръскване на програми на обществени радио- и телевизионни оператори по първата фаза съгласно План 2008, както и три мрежи за радиоразпръскване на програми на търговски телевизионни оператори по втората фаза съгласно План 2008. Победители за шестте мултиплекса бяха словашката Towercom (две честоти) и латвийската Hanu Pro (четири). Техниката за мултиплексите бе инсталирана и работи. В резултат на продажби, преструктуриране и преименуване е налице промяна в субектите-собственици и оператори на мултиплексите. В момента те са: Фърст Диджитъл и НУРТС Диджитъл. За цифровото ефирно излъчване в България се използва стандартът DVB-T (DigitalVideoBroadcasting – Terrestrial – в превод: Наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване). Този стандарт е дефиниран от европейския консорциум DVB и обхваща изискванията за наземно цифрово излъчване на телевизионни програми. Първата версия на стандарта е публикувана през 1997 г., а първото излъчване по този стандарт е осъществено във Великобритания през 1998 г. Съгласно DVB-T стандарта, няколко телевизионни програми се разпространяват едновременно в един комплексен цифров информационно-програмен пакет, наречен „мултиплекс“. Съществуват два начина за кодиране: стандартът MPEG-2 и по-съвременният MPEG-4. Начинът на кодиране на сигнала определя броя на програмите, които могат да се излъчват и приемат – за България кодирането е MPEG-4. Това означава, че в един телевизионен канал (8 MHz) могат да се излъчват до осем телевизионни програми. Стандартът MPEG-4 позволява многократно увеличаване на броя на приеманите програми, както и HDTV (Телевизия с висока резолюция). Ефирното цифрово телевизионно радиоразпръскване запазва предимствата на аналоговото излъчване като достъпност, безплатна услуга, лесна употреба. Към тези характеристики се добавят по-високо качество на картината и звука, телевизионен справочник (EPG), мултимедийно съдържание по поръчка (VOD), платено съдържание (pay-per-view), възможността за интерактивна телевизия, аудио субтитри и специализирани субтитри, както и превод на езика на знаците за хората с увреждания. На 1 март 2013 г. започна едновременно излъчване на досегашния аналогов сигнал, който се приема с антена, и цифров, също приеман с антена. Периодът на едновременно излъчване („симулкаст“) бе преходен и продължи до 30 септември 2013 г. След тази дата аналоговите предаватели бяха изключени. Излъчваните в цифров ефир след 30.09.2013 г. програми (задължителни за излъчване и излъчвани по тяхно желание) са: 3 – БНТ1, БНТ2, БНТ1 HD, БНТ HD (обществен мултиплекс, покритие на над 96,2% от населението на България), –bTV, Нова ТВ, Нюз 7, ТВ 7, Ring.bg+1, bTV Lady+1, Diema Family+1 (втори търговски мултиплекс, покритие на над 96,2% от населението на България) , –Bulgariaon Air (първи търговски мултиплекс, покритие на над 85% от населението на България). Впоследствие бяха спрени, по решение на техните управителни тела, програмите Ring.bg+1, bTV Lady+1. Подготовката на процеса по цифровизация стартира с разяснителна кампания. Целта ѝ е бе да информира за предстоящото преустановяване на ефирното аналогово излъчване. Провеждането на широкомащабна разяснителна кампания сред населението бе ключов фактор за успешното реализиране на процеса на преход от наземно аналогово към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване. Тази кампания обедини усилията на всички участници в този процес: държавните институции, доставчиците на обществени и търговски медийни услуги, предприятия, получили разрешение за цифрово наземно телевизионно радиоразпръскване – оператори на мултиплекси, производители и дистрибутори на телевизионна техника. Осигуряването на ефективна информационна кампания включваше създаване и разпространение на информационни материали, включително аудио- и аудио-визуални клипове и провеждане на социологическо проучване относно степента на информираност на населението за достъп до наземна цифрова телевизия и относно техническата готовност на населението за приемане на сигнала. Чрез предоставяне на ясна и леснодостъпна информация, както на национално ниво, така и на регионално, българските граждани бяха запознати с това, как ще могат да приемат ефирно (наземно) цифров телевизионен сигнал, какви са начините за приемане на телевизионен сигнал (ефирно, от сателит, по кабел, чрез мобилен достъп и др.) и коя е крайната дата за спиране на наземното аналогово телевизионно излъчване.

ТЕРМИНОЛОГИЯ:

DAB – (DigitalAudioBroadcasting) – Цифрово аудиорадиоразпръскване DVB – (DigitalVideoBroadcasting) – Цифрово видеорадиоразпръскване DVB-C – (DVB Cable) – Кабелно DVB DVB-S – (DVB Satellite) – Спътниково DVB DVB-T – (DigitalVideoBroadcasting – Terrestrial) – Цифрово наземно видеорадиоразпръскване EBU – (EuropeanBroadcastingUnion) – Европейски съюз по радиоразпръскване EPG – (ElectronicProgrammeGuide) – Електронен програмен справочник ETSI – (EuropeanTelecommunicationStandards Institute) – Европейски институт по стандартизация в далекосъобщенията ITU – (International TelecommunicationUnion) – Международен съюз по далекосъобщения

ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ:

Решение № 604 от 13 юли 2012 г. на Министерски съвет на Република България за приемане на План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България (Обн., ДВ, бр. 57 от 27 юли 2012 г.). http://www.cifrovizacia.bg

Photo by Karim MANJRA

Заглавие от: https://avtorskiprava.com/

Статията е предоставена с любезното съдействие на списание Net Science

Източник информация и безплатно разглеждане: http://netscience.science/