Най-лесният начин за подаване на известие за нарушаване на авторски права в Google е да подадете жалба, като използвате инструмента на Google за отстраняване на неизправности, свързани с правни въпроси (https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905?rd=1) .

Известията за авторски права трябва да включват следните елементи, без които Google няма да може да предприеме действие по искането:

1. Информация за връзка с вас

Трябва да предоставите информация, която ще позволи на Google да се свърже с вас във връзка с жалбата ви, като имейл адрес, физически адрес или телефонен номер.

2. Описание на произведението ви, чиито авторски права смятате за нарушени

Уверете се, че в жалбата си ясно и пълно сте описали защитеното с авторски права съдържание, което искате да предпазите. Ако жалбата ви обхваща няколко такива произведения, законът позволява представителен списък.

3. Всеки URL адрес, за който се твърди, че е в нарушение

В жалбата ви трябва да е включен конкретният URL адрес на съдържанието, за което смятате, че нарушава правата ви. Общата информация за местоположението му не е достатъчна. Трябва, включете URL адреса или съответно адресите на въпросното съдържание.

4. Трябва да приемете и потвърдите следните изявления:

„Имам достатъчно основания да смятам, че ползването на гореописаните защитени с авторски права материали, за които се твърди, че са в нарушение, не е упълномощено от собственика на авторските права, негов представител или от закона“.

и

„Информацията в това известие е точна и под наказателна отговорност за лъжесвидетелстване заявявам, че аз съм собственикът·на авторските права или съм упълномощен/а да действам от името на собственика на изключителното право, за което се твърди, че е нарушено“.

5. Подпис

Пълните жалби изискват физически или електронен подпис на собственика на авторските права или представителя, упълномощен да действа от негово име. За да изпълните това изискване, може да въведете пълното си юридическо име, което да играе ролята на подпис, в долната част на жалбата си.

Photo by Damian Zaleski

Източник информация: https://support.google.com/legal/answer/3463239?hl=bg