В много държави определено използване на защитени с авторски права произведения не нарушава правата на собственика на авторските права. В САЩ например авторските права са ограничени от доктрината за „честна употреба“ (http://www.dmlp.org/legal-guide/fair-use), съгласно която определено използване на защитен с авторски права материал с цел критика, коментар, новинарски репортаж, преподаване, научна или изследователска дейност, без изброяването да е изчерпателно, може да се сметне за честно. Съдиите в САЩ определят дали защитата, позоваваща се на честната употреба, е валидна съобразно четири фактора, които сме посочили по-долу за образователни цели. В някои други държави има подобна идея, наречена „честно отношение“, която може да се прилага другояче.

Не забравяйте, че вие носите отговорност да се запознаете със съответния закон и да разберете дали защитава употребата, която имате предвид. Ако планирате да използвате защитен с авторски права материал, който не е създаден от вас, трябва първо да получите правен съвет. Google не може да предостави такъв, нито да прави юридически заключения.

Четирите фактора за честна употреба:

1. Целта и характерът на употребата, включително дали тя е с търговски характер, или за некомерсиални образователни цели

Съдилищата обикновено се фокусират върху това, дали употребата е „трансформираща“. Това означава дали добавя ново изразяване или значение към оригинала, или само го копира.

2. Естеството на защитеното с авторски права произведение

Използването на материал от произведения с предимно фактологичен характер е по-вероятно да бъде честна употреба, отколколкото това на чисто художествени произведения.

3. Размерът и значимостта на използваната част в сравнение със защитеното с авторски права произведение като цяло

Заимстването на малки откъси от материал от оригинално произведение е по-вероятно да бъде сметнато за честна употреба, отколкото това на големи отрязъци. В някои случаи обаче дори малка част може да не бъде приета за честна употреба, ако представлява същината на произведението.

4. Ефектът от употребата върху потенциалния пазар или върху стойността на защитеното с авторски права произведение

Използване, което вреди на възможността на собственика на авторските права да получава приходи от оригиналното си произведение, защото служи като заместител при търсенето му, е по-малко вероятно да бъде честна употреба.

Photo by Nathan Anderson

Източник информация: https://support.google.com/legal/answer/3463239?hl=bg