Кой е притежател на авторско право върху фотографски произведения?

Фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския са обект на закрила в ЗАПСП чл.3, ал.1 са фотографски произведения и произведения, създадени по начин аналогичен на фотографския.

Според българския тълковен речник терминът „фотография” означава отразяване на образи, фигури и др. върху светлочувствителна лента, хартия и др. и закрепване на това отражение с помощта на специални оптически апарати.

Съществуват три вида фотография.

– Художествена фотография включва портретни фотографии, живописни фотографии, рекламни фотографии.

– Журналистическа фотография отразяваща важни събития и обекти с обществено значение.

– Научна фотография свързана с нуждите на науката и образованието.

Притежател на авторско право върху фотографски произведения

– Авторско право върху фотографското произведение принадлежи на фотографа.

– Авторското право върху портрети принадлежи на фотографа.

Съществуват някои специфични ситуации възникващи за фотографите, които ЗАПСП също е уредил. Това са следните случаи:

– когато фотографското произведение е създадено в рамките на трудово правоотношение, работодателят има право да използва произведението без съгласието и без заплащане на допълнително възнаграждение на автора;

– авторското право при фотографско произведение създадено по поръчка принадлежи на автора;

– поръчващия има право да използва произведението без разрешението на автора, за целта, за която е било поръчано;

– авторът на поръчано произведение няма право да предлага същото произведение или части от него за публикуване в други издания, както и за излъчване по безжичен път преди публикуване от издателя. Тези ограничения отпадат след като минат 15 дни за вестниците и 3 месеца за списанията.

Икономически права на фотографите/ Фотографски произведения

– възпроизвеждане на фотографското произведение;

– разпространение на фотографското произведение;

– публично показване на фотографското произведение;

– предлагане по електронен път на фотографското произведение;

– внос и износ на фотографското произведение

Photo by Jakob Owens

Източник информация:https://copyrights.bg/%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82/%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/