Притежателите на права при музикалните произведения могат да се разделят на две групи:

– Притежатели на авторско право;

– Притежатели на сродни права

Обикновено се наблюдава наслагване на правата и наличие на няколко притежателя на тези права. Тук ще отделим внимание на:

Икономическите права на композитора

– възпроизвеждането на музикалното произведение;

– разпространение на музикалното произведение (на оригинала или на екземпляри от него);

– публично представяне и изпълнение на музикалното произведение;

– преработка на музикалното произведение;

– излъчване по безжичен път или предаване чрез кабел;

– внос и износ екземпляри от произведението

Икономическите права на артистите изпълнители

– излъчването на неговото изпълнение по безжичен път, предаване чрез кабел или друго техническо средство, звукозаписването, възпроизвеждането на записите върху звуконосители или видеоносители и тяхното разпространение;

– публично изпълнение, излъчването по безжичен път предаване чрез кабел или друго техническо средство на тези записи;

– предлагането по електронен път на записаното изпълнение или част от него;

внос и износ на екземпляри от записа с изпълнението


Икономически права на продуцента на звукозаписи

– възпроизвеждането на звукозаписа

– разпространение на звукозаписа;

– внос и износ на екземпляри от звукозаписа;

– публично изпълнение;

– излъчването по безжичен път предаване чрез кабел или друго техническо средство на звукозаписа;

– предлагане на звукозаписа по електронен път

Икономически права на радио и телевизионните организации

-преизлъчване по безжичен път, предаване чрез кабел или друго техническо средство на програмата;

– записването на програмата възпроизвеждането и разпространение на тези записи;

предлагането на достъп до програмата или част от нея по електронен път

Съществува един доста съществен недостатък в ЗАПСП, който пропуска правото на артистите изпълнители, продуцентите на звукозаписи и радио и телевизионните организации сами да използват своите изпълнения, звукозаписи, програми.

Икономически права на музикалният издател

– право на запис;

– право на изпълнение, копиране;

– включване на произведението в ново, различно произведение

Сред различните видове права са правото на изпълнение и право на копиране или “print right’, механичните права и синхронизиращите права.

Механичните права се отнасят до:
– възпроизвеждане и разпространение на музикалното произведение авторски права на звуков носител

Право на синхронизиране се отнася до:

– правото на запис на музикалното произведение в синхронизиране с картините на аудиовизуално произведение, като филм, телевизионна реклама или видео продукция.Photo by Micheile Henderson


Източник информация: https://copyrights.bg/%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82/%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/