Аудио-визуалните произведения обединяват клипове, трейлъри, аудио записи, звукови записи, мултимедийни продукти (няколко вида произведения комбинирани в единна фиксирана среда като компютърни дискове или CD-ROM). Примери за мултимедийни продукти са:интерактивни уеб страници, видео игри. Много елементи могат да бъдат комбинирани в един мултимедиен продукт- музика, фотографии, анимирани елементи, графики, софтуер и видео.

При филмите отново разграничаваме две групи права- авторски и сродни на авторското права.

Притежатели на авторско право са:

– режисьора;

– сценариста;

– оператора;

– художник-постановчика (за анимационните филми)


Притежателите на сродни права са:

– продуцента;

– актьорите/артистите изпълнители

Икономически права на авторите:

– тиражирането на филма;

– излъчването на филма по безжичен път;

– предаването на филма по кабел или друго техническо средство;

– преработка на филма;

– предлагането на филма по електронен път

Икономически права на продуцента:

– размножаване на филма;

– публично прожектиране на филма;

– излъчване по безжичен път на филма;

– предаване чрез кабел или друго техническо средство на филма;

– разрешаване на превод за дублиране и субтитриране на текста на филма;

– предлагането на филма по електронен път;

– внос и износ на копия от филма


ЗАПСП в чл.18а ,чл.21, чл.22 посочва някои допълнителни права на продуцента на филм и радио и телевизионните организации, които не се разглеждат в тази категория поради своята обемност.

Обикновено при създаването на филм се прилага следната практика- режисьора, сценариста и оператора сключват договор с продуцента за създаване и използване като му предоставят изключителното право да реализира горе изброените действия.

Важно е да се подчертае, че продуцента на филма дължи възнаграждение на авторите за отстъпените права.

Икономически права на актьорите/артистите изпълнители

Част от правата на актьорите се препокриват с правата на артистите изпълнители при музикалните произведения. Актьорите отстъпват на продуцента правото на:

– публично прожектиране на записаното изпълнение;

– излъчването по безжичен път;

– предаването по кабел или чрез друго техническо средство;

– възпроизвеждането му върху видео носители и тяхното разпространение;

– озвучаването на същия език на ролята на актьора може да стане само с негово позволение;


Лицата, които изпълняват главна роля във филма имат право да:

– получат допълнително възнаграждение като процент от прихода на продуцента (от използването на филма);

– ако телевизионната организация продуцира филма, главните актьори имат право на възнаграждение при всяко използване на филма от тази организация.Photo by Avel Chuklanov


Източник информация: https://copyrights.bg/%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8/%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%ba%d1%82/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%bc%d0%b8-%d0%b0%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%be-%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8/