loader
Tags:

За платформата:

Аторски права.сом е проект реализиран от Българска Хип Хоп Асоциация с любезнато съдействие и финансова подкрепа на дружество за колективно управление на права ПРОФОН. Целта на платформата е да информира авторите, изпълнителите и продуцентите за възможностите за по-добро управление на авторските им и сродни права. Проектът се развива в сътрудничество с научното електронно списание „NET SCIENCE”.

За организацията:

Българска Хип Хоп Асоциация е независима организация с нестопанска цел. Тя обединява физически и юридически лица, които желаят да подпомагат развитието и популяризирането на българската хип хоп култура и сцена.

Целите на Българска Хип Хоп Асоциация са:

  1. Да съдейства с всички сили и средства за изграждане, развитие и утвърждаване на хип хоп културата и хип хоп сцената в България. Да повишава обществената информираност относно нейната културна значимост и стойност.
  2. Да повишава обществената информираност относно Сдружението, неговата дейност и цели. Да утвърждава авторитета му.
  3. Да съдейства за реализация на проекти, от стратегическо значение за хип хоп културата и сцената.
  4. Да подпомага членове на Сдружението, в усилията им да защитят, реализират и управляват, авторските си и сродни права и цялостните си проекти. Да организира и да съдейства за организиране на мероприятия, повишаващи тяхната професионалната квалификация.

5. Да съдейства за диалог, между институциите и членовене на Сдружението.